Poročilo predsednika kluba o delu od 29.04.2022 - 11.07.2022

Podajam poročilo o opravljenem delu. Opravljal sem delo predsednika in tajnika. 

  Moje delo je bilo, da sem:

  1. zagotovil zakonske in računovodske standarde,
  2. zavaroval lastnino kluba,
  3. delal v duhu dobrega gospodarja,
  4. pričel s procesom pridobivanja novega balinišča,
  5. pričel s procesom pridobivanja novih članov,
  6. pričel z uvajanjem družbenega življenja kluba.
  Moje delovanje je bilo usmerjeno v korist, ohranitev in razvoj kluba. Na žalost je v klubu kar nekaj članov, ki so si klub podredili za svoje lastne interese in privilegije, kar je klub pripeljalo v zdajšnje stanje, kar pomeni, da so nasprotovali spremembam, ki so v interesu kluba.

  OPRAVLJENO DELO

  1.  UO je izvolil predsednika, podpredsednika, blagajnika in člana.
  2. Predsednik je opravil primopredajo s tajnikom, z blagajnikom in s prejšnjim predsednikom kluba.
  3. Predsednik je opravil več sestankov z računovodskim servisom tako, da je blagajniku naredil potrebne listine za vodenje enostavnega knjigovodstva in blagajnika uvedel v delo.
  4. Predsednik in blagajnik sta skupaj pripravila finančno poročilo do menjave predsednika.
  5. Priprava in oddaja dokumentov za statusno spremembo zakonitega zastopnika na občini.
  6. Priprava in oddaja sprememb pravilnika BK Grosuplje.
  7. Sprejeli smo je pravilnik o finančnem poslovanju kluba.
  8. Sprejeli smo je pravilnik o klubski športni opremi.
  9. Narejeni in podpisani so reverzi športne opreme kluba.
  10. Sprejet je bil sklep o pobiranju članarine članom.
  11. Urejanje – prošnja na Ministrstvo za šport  RS za vpis v razvid športnih delavcev za dva naša člana:
   –  ministrstvo je zahtevalo dopolnitev od BZS,
   – poslana je bila prošnja na BZS,
   – BZS je zavrnila vpis naših članov v razvid športnih delavcev,
   – razlog je bil neizpolnjevanje pogojev,
   – BZS je poslala dopis, da prizna samo pol izpita omenjenima članoma,
   – to je trajalo dobra dva meseca.
  12. Slep o oddaji balinarske torbe v uporabo našemu članu.
  13. Sklep o vodenju trenerskega dnevnika.
  14. Klubski razpis za šolanje – pridobitev diplome športnega delavca.
  15. Že dve leti smo plačevali izvršbe za plačilo zemljiškega prispevka. Računovodstvo, ki je izdelovalo bilance za naš klub, ni sporočilo, oziroma poslalo obvestilo – odločbo. Po preverjanju sem dobil odgovor, da za to sploh ni bilo sklenjene pogodbe.
  16. Rešitev – pridobil sem digitalno potrdilo za klub, ki omogoča, da ima klub svoj dostop za oddajanje bilance, ne glede na to, kdo jo oddaja v imenu kluba. Za pridobitev sem opravil  2x pot v Ljubljano.
  17. Urejal sem obstoječo dokumentacijo, kolikor jo je pač bilo.
  18. Uredil sem elektronsko glasovanje upravnega odbora za enostavne in enoznačne sklepe, in sicer:
   – vsi člani UO imajo svoj elektronski naslov in pametni telefon – možna je uporaba obeh, tako računalnika kot mobitela, glasovanje je zelo enostavno,
   – članom UO sem prihranil čas za sestanke in stroške prevoza ter usklajevanje časovnih terminov,
   – za glasovanje je potrebnih 5 minut v roku treh dni za člane UO, zame pa delo –  1 ura administracije,
   – vsak član je dobil na svoj mail svoje sporočilo o glasovanju, istočasno kot UO.
  19. Bil sem na sestanku OBZL – Ljubljana, kjer sem se zavzel za zmanjšanje stroškov kluba 2.lige, ki nas letno stane skoraj 1.000€. Ob srečanju s člani, ko sem o tem poročal, sem doživel nasprotovanje in se s tem niso strinjali. V bistvu sem se potegoval za dobro kluba, kar pomeni zmanjšanje stroškov.
  20. Podpisal sem pogodbo o financiranju z ZŠOG.
  21. Prisoten sem bil na podelitvi priznanj ZŠOG za leto 2021.
  22. Prisoten sem bil na otvoritvi doma starejših občanov  in sem govoril z županom o novi lokaciji balinišča.
  23. Uredil sem menjavo zakonitega zastopnika na banki za klubski TRR.
  24. Glede na sklep, sem se dogovarjal tudi osebno s trenerjem, kateri je vpisan v razvid športnih delavcev. Trener naj bi opravil za nas program, da lahko skupaj opravimo vadbe, ki so med drugim, eden izmed pogojev za pridobitev sredstev iz fundacije za šport.
  25. Klub ne glede na investicije, ki jih je opravil po letu 2002, nima urejenega registra osnovnih sredstev. Letošnja vrednost osnovnih sredstev, caa 28.000€ . Potrebno je to urediti ob oddaji bilance za leto 2022.
  26. Opravil sem tudi popis materialnih sredstev.
  27. Za potrebe kluba, da bo imel svojo trajno dokumentacijo, ne glede na trenutno vodstvo kluba, sem naredil:
   – email naslov kluba in bo v uporabi predsednika,
   – na nov klubski naslov sem prejel že več kot 100 sporočil,
   – domeno za klubsko spletno stran,
   – strežnik, kjer domena gostuje,
   – spletne vsebine, ki sem jih ustvaril kot fizična oseba – potreben bo dogovor o prenosu spletne vsebine na klub,
   – pridobil digitalno potrdilo kluba – uporabno za marsikaj – nisem še uredil dostopa in prenosa podatkov, bilanc na račun kluba,
   DO ODDAJE BILANCE JE TO POTREBNO STORITI, ker spadajo pod trajne dokumente pravne osebe.
  28. Sem pobiral klubsko pošto, se vozil na pošto po dokumentacijo, pisal in objavljal razna obvestila na naši oglasni deski.
  29. Dodajal dokumente na spletno stran, da so bili člani na tekočem, kaj se dogaja v klubu.
  30. Generalno sem počistil klubske prostore.
  31. Nabavil sem elektronsko ključavnico na prstni odtis, ID kartico ali APP aplikacijo in dva zapaha z odpiranjem na kombinacijo številk. Sedaj ima lahko dostop vsak član, ki to želi.
   Zamenjali smo dve dotrajani cilindrični ključavnici, ki sta bili v uporabi že 20 let.
   Montažo je opravil podpredsednik.
  32. Nabavil sem sredstva za čiščenje klubskih prostorov in WC-ja, katere sem čistil jaz in podpredsednik, naši člani pa so med tem veselo balinali.
  33. Nabavil sem foto nalepko za steklena vrata naše omare. Poslovne knjige kluba je potrebno imeti na sedežu kluba, razen v primeru, v kolikor računovodstva ne opravlja pogodbeni zunanji sodelavec. Dokumenti morajo biti v klubu pod ključem. S tem se prepreči izguba dokumentov, kateri ostajajo po raznih domovih, kot se je dogajalo v preteklosti.
   S foto tapeto smo zakrili vsebino omare. Dokumentacijo je potrebno prenesti v omaro in jo  ZAKLENITI.
  34. Nabavil sem sodniško mizo in 6 vrtnih stolov za gostujoče ekipe ter člane v kolikor želijo sedeti zunaj.
  35. Nabavil sem pisarniški material.
  36. Organiziral sem nakup krogel za balinanje.
  37. KO SEM SE KONČNO REŠIL BIROKRACIJE IN NUJNIH STVARI, SEM ZAČEL Z DELOVANJEM V SMERI PRIDOBIVANJA NOVIH ČLANOV KLUBA.
  38. Pridobil sem brezplačno reklamno pasico na spletni strani radia zeleni val za 2 meseca.
  39. Prijavil sem klub na sejem v Grosuplju, brezplačno. Klub bi se lahko na sejmu predstavil v septembru z namenom pridobivanja novih članov.
   – na sejmu bi sodeloval sam – preklicano
  40. Organizacija GROSUPLJE SENIOR OPEN:
   – delo – jaz osebno – preklicano

   – namen organizirane lige je pridobitev novih članov skozi rekreacijsko ligo za upokojence, ki bi potekala cca 2 meseca,
   – v kolikor ne bi uspeli pridobiti dovolj prijav za ligo, bi lahko ligo dopolnili z dvojicami iz že obstoječih balinarskih klubov,
   – že storjeno: objava na spletni strani – dogovor z DU Grosuplje, DU Šmarje Sap,
   – brezplačno so bile objavljene reklamne pasice na radiu zeleni val, športnem društvu Grosuplje, DU Šmarje Sap in dogovor na DU Grosuplje,
   – dogovorjena pogostitev ob zaključku.
  41. Pogovor za donacijo s podjetjem v višini cca 300€.
  42. Stanje na TRR na dan 11.07.2022 je 1.231,14 €
  43. Že odobrena sredstva ZŠGO – caa 380€ konec leta
  44. Pričakovana sredstva iz fundacije športa za letos – lansko leto cca 1.500€
  45. 12.07.2022 sem upravnemu odboru podal odstopno izjavo z mesta predsednika kluba

  Spoštovani  člani

  Razumem, da je to za vas VELIKO SPREMEMB v kratkem času. Podpisali ste se na reverze in kdor je želel, vstavil prstni odtis za ključavnico. Upam, da to ni bil prevelik napor.
  Vse ostalo sem v večini opravil sam, s svetlimi izjemami članov, katerim se ob tem zahvaljujem za sodelovanje in delo. Kar se tiče birokracije, pa ne pozabimo, da je vsa zakonska odgovornost na meni in se okoli tega ne pogajam.

  Enostavno ne vidite, da NIMAMO VEČ ČASA, ker se nam v letu 2025 izteče pogodba o uporabi balinišča, torej imamo tri leta – sezone po pol leta. Vsako razmišljanje – ubogi člani – kaj se  predsednik gre – člani ne morejo tako hitro slediti ali sprejemati sprememb, ni na mestu, ob tem, da je pripravljenost za delo v klubu milo rečeno minimalna.
  Mislim, da če se bliža poplava, ne moreš sedeti v svojem vrtu in razmišljati, ne želim sprememb, bom v miru še naprej sedel v svojem vrtu.

  SPREMEBA ZAGOTOVO BO.

  Ali bomo dobili novo pokrito 4 stezno balinišče, naredili močan in stabilen klub, bili balinarski center za celo občino z okolico, ali pa NAS NE BO VEČ!
  O tem ne odloča občina ali kdo drug. O tem odločajo člani sami s svojim delom za klub in njegov razvoj.
  To je bil moj izziv, zato sem sprejel funkcijo predsednika kluba, ker svojemu egu sem že davno dokazal kaj zmorem in mi v tej starosti in zdravstvenem stanju res ni potrebno to storiti še enkrat za titulo predsednika, kar v prevodu pomeni, da delaš brezplačno za člane kluba in si istočasno še za vse odgovoren.

  Koliko časa se potrebuje:

  – da občina izgradi novo balinišče – minimum 2 leti, dokumentacija in izgradnja,
  – privabiti in OBDRŽATI nove člane – minimum 2 leti,
  – povečati in razširiti prepoznavnost našega kluba v naši občini in potencialnim novim članom,
  – brez organiziranja raznih dogodkov in promocije – je to misija nemogoče.

  Prvo vprašanje: Bi vi investirali v klub z nekaj člani, z visokim starostnim povprečjem, kjer ni novih članov, kjer se nič ne dogaja, kjer se člani po balinanju ne družijo v klubskih prostorih in še ….. ?????

  Odgovor bi bil, verjetno, da ne bi investirali in zato da bi investirali, SO POTREBNE SPREMEBE, vsaj po mojem mnenju.

  Drugo vprašanje: Zakaj se je kar nekaj mlajših članov, ki so se radi družili in bili v tem smislu drugačni od nekaterih članov, ki ne pridejo niti na piknik kluba in celo preprečijo dogodek, recimo, kot je bila ideja v lanskem letu za organizacijo turnirja ob 40. letnici kluba, izpisalo iz kluba ??

  Tretje vprašanje: Zakaj nas nekateri okoliški klubi ne povabijo na turnirje, ki jih organizirajo??

  Najbolj očitno pa je dejstvo, da ko sem obvestil člane o nameravani rekreacijski ligi za penzioniste, nihče ni vprašal – ali rabiš pomoč – ali ti lahko kako pomagam?

  Ne glede na to, sem postavil organizacijo lige tako, da bi to lahko storil sam, sicer ob velikem številu delavnih ur in dodatnem trudu poleg omenjene reklame, s pridobitvijo udeležencev lige.

  BZS ima 16 ekip od 14 – 18 let, zato me nihče več ne prepriča s stalno ponavljajočo lajno, se ne da zato ker ………, v bistvu izgovori “zakaj ne” in z zgodbami “še pomnite tovariši”.

  Da ne bo kdo narobe razumel. Spoštujem zgodovino kluba in vse, ki so karkoli “dobrega naredili” za ta klub. Ne pristajam pa na to, da ne bi nič delal za klub in istočasno odločal, kaj bo klub naredil.

  Mene osebno zanimajo zgodbe in način, ki pripeljejo do cilja, ne razlogi zakaj se nekaj ne da narediti.

  Res pa je, da so potrebne SPREMEMBE, da dobiš tisto česar nimaš, ker to kar delaš, te ne pripelje do tistega kar si želiš.

  Grosuplje, 15.07.2022                                                                                                   Brane Rojc

  Objava je v skladu z zakonom o športu in našim pravilnikom 5.člen.

  Kategorije: Razno

  0 Komentarjev

  Dodaj odgovor

  Avatar placeholder

  Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

  error: Content is protected !!